De stichting

Op 27 maart 2017 vond de oprichting plaats van Stichting Kunsthuis Art-it-is. (afgekort SKA)

In de statuten staat te lezen dat doel van de stichting is:

 • het met de haar ten dienste staande middelen exploiteren en faciliteren van het kunstcentrum genaamd “Art it is”, gevestigd aan de Kuipersweg te Buitenpost;
 • het geven van ondersteuning aan inpandige kunstenaars op sociaal of economisch gebied;
 • het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

En, wellicht nog belangrijker, hoe de stichting dit doel tracht te verwezenlijken, namelijk middels:

 • het organiseren van (klein)kunstvoorstellingen, workshops en exposities in de meest brede zin van het woord maar ook door het faciliteren van kunstenaars, instellingen, organisaties en groepen die van de expositiefaciliteiten gebruik willen maken;
 • het bevorderen van het culturele klimaat in de gemeente Achtkarspelen en omstreken; alsmede
 • het verlenen van diensten op het gebied van het organiseren van workshops en exposities en alle andere wettige middelen.

De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk als doel.

Dat neemt niet weg dat een stichting pas een zinvol bestaan kan leiden als er wel gelden beschikbaar zijn.
Daar komt de lezer in beeld!

De stichting is op zoek naar (vaste) donateurs, die het mede mogelijk maken de stichting te laten uitvoeren waartoe ze in het leven geroepen is: Art-it-is tot een toegankelijk en bruikbaar gebouw maken.

Wil je donateur worden?
Daar zouden we heel blij mee zijn!

Wat staat er tegenover?
Een enorm pand, dat mede dankzij jouw hulp de deuren open kan zetten voor kunstenaars en kunstminnend publiek, opdat ze elkaar kunnen treffen op deze unieke locatie in Noord-Friesland (bijna op de grens van Groningen).

We beseffen dat donateurs graag iets concreets terugzien voor hun bijdrage.
Daartoe hebben we een aantal elementen die in het gebouw nog ontbreken op een rij gezet.
Jouw bijdrage maakt de volgende zaken mogelijk:

 • een (invaliden)toilet op de begane grond, pal naast de voordeur
 • een watertappunt op de benedenverdieping
 • een watertappunt op de bovenverdieping
 • een toilet op de bovenverdieping
 • een buffet/kleine keuken op de benedenverdieping
 • tapijt in de gang
 • tapijt in de bibliotheek/boekenhoek
 • tapijt in de ontvangst-etalageruimte
 • verlichting in de etalage
 • verlichting rondom het pand
 • verlichting op de bovenverdieping
 • een verwarmingsinstallatie die het hele pand wintergeschikt maakt
 • zonnepanelen op het dak
 • gordijnen op de bovenverdieping
 • een beamer + scherm op de benedenverdieping
 • etc. etc. etc.

De lijst van wensen/noodzakelijkheden is lang. En ongetwijfeld nog niet compleet, want het pand is vooral een proces, een gebouw in ontwikkeling dat voortdurend verbeteringen zal vragen die pas tijdens langer gebruik goed helder gaan worden.

De lange lijst vraagt ook om vertrouwen. Dat we met de bijdragen van onze trouwe donateurs de juiste keuzes maken.
Donateurs ontvangen daarom de met (on)regelmaat te verschijnen nieuwsbrief (digitaal).

Vaste donateur worden is al mogelijk vanaf €10,- per jaar.
Dan ontvang je minimaal 1 maal per jaar de nieuwsbrief.

Liever donateur voor een vast bedrag per maand?
Dan houden we je elke maand op de hoogte via een nieuwsflits en/of nieuwsbrief.

Eenmalig of vaker een grotere bijdrage leveren?
Hou dan vooral de nieuwsbrief in de gaten, want er komt een ANBI code aan en dan zijn giften ook aftrekbaar van de belasting.

Stort je bijdrage op NL29 INGB 0007 5651 10, t.n.v. ‘Stichting Kunsthuis Art-it-is’ o.v.v. ‘donatie Art-it-is’.
En meld je ook aan via het contactformulier als (vaste) donateur, zodat we je de nieuwsbrief (en nieuwsflitsen) toe kunnen sturen.

 

 

Bewaren

Bewaren