De tijdlus van Cleobulus, die van de maat der dingen

De opening van de expositie “De tijdlus van Cleobulus, die van de maat der dingen” is op zaterdag 9 december 2017 om 13.33u.

Een afwijkende tijd voor een afwijkende opening.
Aansluitend op de openingsspeech door kunstenaar Tejo Moerings, tevens residerend in Kunsthuis Art-it-is, volgt het startschot voor de 24-uurs schrijfmarathon van Amnesty International, waar het Kunsthuis onderdak aan biedt. De openingshandeling van de Schrijfmarathon zal theologe Klaske van der Weide verrichten.

De opening van de expositie vindt plaats in 2017 en vormt zo de opmaat naar 2018, het jaar ‘waarin het allemaal gebeuren gaat’.
Toch is tijd iets abstracts, zolang het moment niet aangebroken is. De maat der dingen geeft invulling aan de tijd en bepaalt ons tevens bij de tijd.

De tijd waarin we leven kenmerkt zich door het vergaren van spullen, met recentelijk de tegenbeweging die letterlijk bekeken ontspullen is. Overal zijn er mensen die spullen bijeenbrengen, spullen doorgeven, spullen verwerken tot nieuwe spullen en spullen andere bestemmingen geven.
Deze gerichtheid op spullen vormt mensen, geeft hen invulling aan een bestaan dat zonder spullen leeg en doods zou zijn.
Of is het bezit van spullen veeleer het weglopen voor de stilte en de ruimte die in onze ziel te vinden is?

De expositie bestaat nadrukkelijk uit verschillende delen en is daarmee een doorlopende expositie in zowel de letterlijke als meer figuurlijke zin. De expositie loopt door in een volgende maand, een volgend jaar en gaat door tot in een volgende zaal en zelfs nog een zaal daarna. De tijdgeest klinkt door in al deze ruimtes en geeft kleur en betekenis die de kijker in zichzelf kan ervaren als gevuld of leeg, waarbij een andere kijker die woorden op geheel andere plekken in de tentoonstelling zal ervaren.

Deze tentoonstelling richt zich op de beleving. De innerlijke mens beweegt temidden van de spullen terwijl de uiterlijke mens zich verplaatst door de expositie.

Om het effect van dit alles goed te ervaren, is het noodzakelijk minimaal een kwartier rond te lopen. Teneinde het geheel minimaal gezien te kunnen hebben in totaliteit en in detail.

We raden bezoekers echter aan voor het beleven van deze tentoonstelling minstens een uur uit te trekken, aangezien de persoonlijke beleving van een en ander dan meer innerlijke ruimte kan krijgen. Uiteraard is het ook mogelijk vaker dan eens te komen. (op vertoon van de catalogus is uw volgende bezoek gratis)