Amnesty Schrijfmarathon 2017

Vorig jaar voor het eerst (het pand was pas ruim twee maanden open) schreven we in Art-it-is mee aan de Amnesty Schrijfmarathon, die jaarlijks op of rond 10 december overal in het land plaatsvindt. Dit jaar doen we dat opnieuw.
Van zaterdag 9 december om 14.00 tot zondag 10 december om 14.00.

 

WAT IS AMNESTY’S SCHRIJFMARATHON?

Schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Dat is Amnesty’s Schrijfmarathon. Met deze simpele maar uiterst doeltreffende actie begon Amnesty 55 jaar geleden. Iedereen kan er aan meedoen en het werkt! Op 10 december bestoken we wereldwijd – van Algerije tot Zwitserland en van Alblasserdam tot Zevenaar – autoriteiten die de mensenrechten aan hun laars lappen met stapels brieven.
Zo’n bombardement aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers mensen eerlijker te behandelen. Want niemand wil te boek staan als onderdrukker, folteraar of tiran.

In Nederland staan tijdens de Schrijfmarathon tien mensen centraal. Voor hen schrijven we brieven aan de autoriteiten – dat kan een koning, president, minister of het hoofd van de politie zijn. We vragen hen snel maatregelen te nemen: een gewetensgevangene vrij te laten, daders van marteling te berechten of discriminatie te stoppen.

En we schrijven ook groeten aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen zelf. Voor hen is morele steun enorm belangrijk. Te weten dat ze niet worden vergeten en dat er zelfs mensen over de hele wereld met ze meeleven en voor hen opkomen, geeft ze de kracht om vol te houden.

Volhouden…….

Om die symboliek vast te houden gaan we in 2017 het brieven schrijven 24 uur achter elkaar doorgaan. Elk uur zijn er een paar mensen aan het schrijven, zodat de pen voor recht, gerechtigheid en vrijheid in beweging blijft.

Leerlingen van het Lauwerscollege, docenten eveneens, gaan meedoen.
En jij? En u?

Laat ons vooral iets horen als je van plan bent te komen.
En wil je iets doen om ons te helpen de 24 uur vol te houden, dan horen we dat ook graag!
Te denken valt aan musiceren, een voordracht houden, een debat leiden, een verhaal vertellen, noem maar op.

Elke bijdrage, in welke vorm dan ook waarderen we enorm!